Menu Đóng
 • Digium G800

  VoIP Gateway Digium G800

  • Định tuyến cuộc gọi thông minh
  • Cấu hình từ xa và cập nhật phần mềm
  • Bộ xử lý DSP Octasic ™
  • Lên đến 240 cuộc gọi đồng thời
  • Lên tới 120 SIP cho các cuộc gọi đồng thời SIP
 • Digium G400digium-g400-voip-gateway

  VoIP Gateway Digium G400

  • Định tuyến cuộc gọi thông minh
  • Hỗ trợ fax và modem
  • Cấu hình từ xa và cập nhật phần mềm
  • Bộ xử lý DSP Octasic ™
  • Lên đến 120 cuộc gọi đồng thời
  • Lên đến 60 SIP cho các cuộc gọi đồng thời SIP
 • Digium G200

  VoIP Gateway Digium G200

  • Định tuyến cuộc gọi thông minh
  • Hỗ trợ fax và modem
  • Cấu hình từ xa và cập nhật phần mềm
  • Bộ xử lý DSP Octasic ™
  • Lên đến 60 cuộc gọi đồng thời
  • Lên đến 30 SIP cho các cuộc gọi đồng thời SIP
 • Digium G100

  VoIP Gateway Digium G100

  • Single 10/100/1000Base-T Ethernet connection
  • Internal universal power supply for 100 – 240 VAC
  • 1 x RJ45 connector for Ethernet
  • 1 x T1/E1 Ports
  • Echo cancellation
  • Auto codec negotiation via SIP